Brussel, 23 november 2010. De Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk plaatst organisaties in het voetlicht die zich verdienstelijk maken in het jeugdwelzijnswerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Voor de editie van 2010 nam KAJ uit Schaarbeek met hun Interimactie de Ceraprijs mee naar huis en mag zich ‘Jeugdwelzijnswerk van het jaar’ noemen.

Waarom deze Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk?

Met de jaarlijkse Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk vragen Cera en Uit De Marge aandacht voor de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat om kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen riskeren om gekwetst te worden in hun contacten met maatschappelijke instituties zoals het onderwijs, de hulpverlening of de wereld van de arbeid. Het jeugdwelzijnswerk met deze doelgroep kan een belangrijke rol spelen, zowel bij het signaleren van probleemsituaties en risicofactoren, als bij de uitwerking van oplossingsalternatieven. De Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk wil aan de werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren de nodige bekendheid geven, door bestaande projecten in dit jeugdwelzijnswerk in de kijker te zetten. Zo werken we aan een positieve beeldvorming én identiteitsvorming, zowel voor de jongeren als voor het werkveld.

Wat is de KAJ vzw – Interim-actie?

Alles startte met het opzetten van lokale actieprocessen met jongeren rond interimwerk, namelijk ‘Interimalarm’ in Oostende en ‘Pinokkio Interim’ in Ieper. In andere steden worden momenteel verhalen van jongeren die werk zoeken via interim verzameld. Doel is om de moeilijkheden bekend te maken, die vooral minder hoogopgeleide jongeren bij het zoeken naar werk ondervinden. Zo wil KAJ de manier veranderen waarop de bevoegde instanties en de verschillende beleidsmakers jongeren steunen bij hun zoektocht naar werk. Volgens de jury heeft dit emancipatorisch project een exemplarische waarde, die we ook terugvinden in veel goede jeugdwelzijnswerkingen. KAJ kiest voor een solidaire opstelling en komt op voor de belangen van kwetsbare groepen. Dit doen ze door het doordacht opnemen van een signaalfunctie, samen met de jongeren zelf. KAJ werkt niet vanuit een medelijden-perspectief, maar stelt zich op als medestander van de jongeren. In dit fraaie voorbeeld van empowerment beslissen de jongeren mee in alle facetten van het project. Er groeit een gezamenlijke kracht die tot structurele beleidsbijsturing kan leiden in het belang van kwetsbare groepen.

Wat is de Ceraprijs?

De laureaat van de Ceraprijs gaat naar huis met 2.500 euro met daarbovenop een cheque voor een artistiek-cultureel aanbod. De laureaat draagt gedurende één jaar de titel ‘Jeugdwelzijnswerk van het Jaar’. Niet alleen van de winnaar, maar ook van de drie genomineerden wordt een videoclip gemaakt waarbij de werkingen zichzelf voorstellen. Voor de productie van de clips werken Cera en Uit De Marge samen met het jongerenpersagentschap Stampmedia. De twee andere genomineerden waren Jongerenwerking vzw Recht-op in Antwerpen en Jongeren Actieplatform vzw D’Broej in Brussel.

Samenwerking tussen Uit De Marge en Cera!

De Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk is ontstaan uit de samenwerking tussen Cera en Uit De Marge.

Uit De Marge beoogt de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren via jeugdwerk en jeugdbeleid. Uit De Marge ondersteunt in de eerste plaats een 120-tal lokale werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ’s). WMKJ’s werken meestal ook met de ouders van de jongeren en met hun woonomgeving. Zij bieden een zinvolle vrijetijdsbesteding en leggen met hun doelgroep een empowerend en emancipatorisch traject af. Ze slaan ook bruggen naar andere levensdomeinen (onderwijs, welzijn, arbeid...), waarin hun doelgroepen riskeren gekwetst te worden.

Cera is een coöperatie van zo’n half miljoen vennoten en investeert samen met hen op financieel en maatschappelijk vlak. Cera investeert in de samenleving via maatschappelijke projecten, op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Meer info is te vinden via: www.cera.be.

De links naar de videoclips van de drie laureaten: Recht op vzw - KAJ - D'Broej

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen